Προϊόντα - Υπηρεσίες

Μόνο ελληνικό γάλα δεν έχει το γιαούρτι της ΦΑΓΕ

Αναγράφεται στο προϊόν από ποιές χώρες προέρχεται το γάλα από το οποίο παρασκευάζεται το γιαούρτι της εταιρείας.

close menu