Τράπεζες

Τι θέλει η Eurobank στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η τράπεζα προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας Eurobank Ανανεώσιμες Α.Ε.

Νέα εταιρεία με την επωνυμία Eurobank Ανανεώσιμες Μονοπρόσωπη Α.Ε. συνέστησε η Τράπεζα Eurobank. H νέα εταιρεία έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 350.000 ευρώ και μοναδικός μέτοχος είναι η τράπεζα, όπως δηλώνει και το «Μονοπρόσωπη Α.Ε».

Σύμφωνα με το καταστατικό της σκοπός της είναι έρευνα, μελέτη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα από αιολική, ηλιακή, βιομάζα, και λοιπές ΑΠΕ. Επίσης η διάθεσή του ρεύματος αλλά και η εμπορία εξοπλισμού έργων ΑΠΕ.

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της νεοσύστατης είναι ο Φίλιππος Καραμανώλης, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής κεντρικών εργασιών και λειτουργιών ομίλου Eurobank.

Το τριμελές πρώτο διοικητικό συμβούλιο συμπληρώνουν ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου και ο Κωνσταντίνος Παύλου και οι δύο υπάλληλοι της Eurobank.

Χρ. Ιωάν.

close menu