Οικονομία

ΤτΕ: Πλεόνασμα 1,8 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

 Σε 1,8 δισ. ευρώ ανήλθε το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο, αυξημένο κατά 612 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ανόδου του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Από τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) προκύπτει ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων και πλοίων. Αντίθετα, το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκε, διότι οι εισπράξεις από εξαγωγές έμειναν σχεδόν στάσιμες, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές αυξήθηκε κατά 4,8%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 425 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους, κυρίως λόγω του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 10,3%, αντανακλώντας άνοδο κατά 25,0% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών. Επίσης άνοδο παρουσίασαν και τα πλεονάσματα των ισοζυγίων μεταφορών και «λοιπών» υπηρεσιών.

Όσον αφορά στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου  2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ, έναντι 1,4 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Την ίδια περίοδο, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 1,5 δισ. ευρώ, έναντι 371 εκατ. ευρώ το 2013, εξέλιξη οφειλόμενη στη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι, συνολικά, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,2% στο οκτάμηνο έναντι της ίδιας περιόδου του 2013. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,1%, ενώ οι εισπράξεις από εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,2%.

Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 922 εκατ. ευρώ λόγω των αυξημένων καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων και καυσίμων, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος των λοιπών αγαθών. Αυτή οφείλεται στην άνοδο των εισπράξεων από εξαγωγές, δεδομένου ότι η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές αυξήθηκε επίσης, αλλά με βραδύτερο ρυθμό.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά  2,1 δισ. ευρώ οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές, μεταφορικές, αλλά και «λοιπές» υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο κατά 11,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, αντανακλώντας άνοδο κατά 22,1% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Επίσης στο οκτάμηνο, το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 551 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων συρρικνώθηκε κατά 981 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2013, κυρίως λόγω των μειωμένων μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης από την Ε.Ε., και διαμορφώθηκε σε 2,8 δισ. ευρώ.

close menu