Αγορές

Βασ. Λαζαράκου: Σημαντικός κίνδυνος για την αγορά η ρευστότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Στις 31 Αυγούστου 2023 στη χώρα δραστηριοποιούνταν 186 ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια με 11,3 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι σε οκτώ μήνες είχαμε μια μεγάλη αλλαγή, κυρίως σε εισροές με ομολογιακά κεφάλαια, ιδιαίτερα ελκυστικά στους επενδυτές, είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Θεσμικό χαιρετισμό απηύθυνε κατά τη διάρκεια του 4ου Συνεδρίου Θεσμικής Διαχείρισης η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η κα Λαζαράκου ανέφερε αρχικά ότι η θεματική που επελέγη είναι εξαιρετικά σημαντική όπως και οι διαβουλεύσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του συνεδρίου. Το κομμάτι της δραστηριοποίησης των funds αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό συζήτηση σε διεθνές επίπεδο.

Εν συνεχεία η κα Λαζαράκου παρέθεσε τις προτάσεις-θέματα που θα μας απασχολήσουν την επόμενη μέρα.

Όσον αφορά την Ελλάδα η κα Λαζαράκου είπε ότι στις 31 Αυγούστου 2023 στη χώρα δραστηριοποιούνταν 186 ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια με 11,3 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι σε οκτώ μήνες είχαμε μια μεγάλη αλλαγή,  κυρίως σε εισροές με ομολογιακά κεφάλαια, ιδιαίτερα ελκυστικά στους επενδυτές.

Από 1.1.2023 έως 31 Αυγούστου υπήρξε αύξηση του γενικού δείκτη κατά 31,6%. Οι εναλλακτικές επενδύσεις δε, ανέρχονται σε 3,5 δις.

Από 2021 και μετά σύμφωνα με την κα Λαζαράκου υπήρξε μια στροφή των Ελλήνων επενδυτών στα ελληνικά Α/Κ έναντι της παλαιότερης τάσης στα ξένα Α/Κ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη πλέον των Ελλήνων Επενδυτών στα Α/Κ και στόχος είναι η εμπιστοσύνη αυτή να διατηρηθεί, κυρίως εν όψει της αύξησης υποχρεώσεων που έχουν οι διαχειριστές.

Αναφερόμενη στις αλλαγές που έρχονται η κα Λαζαράκου είπε ότι προχωρά με γρήγορους ρυθμούς η ένωση των κεφαλαιαγορών, διαμορφώνεται μια κοινή αγορά με κεντρικές βάσεις δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι η ένωση των κεφαλαιαγορών θα φέρει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς έναντι της διεθνούς.

Για να γίνουν όλα αυτά δυνατά, κατά την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απαιτείται προσπάθεια μείωσης του κόστους και αύξησης της απόδοσης.

Ένα μεγάλος στόχος είναι σε αυτό το πλαίσιο να παραμείνει ελκυστική και ανταγωνιστική η ελληνική αγορά και να υπάρξει εξορθολογισμός του κόστους με το βλέμμα στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμμετέχει στις κοινές εποπτικές δράσεις που συμβαίνουν, ενώ παράλληλα εξετάζει όλα τα θέματα που αφορούν στο κόστος. Ως επιτροπή έχουμε εκδώσει μια μελέτη που αφορά αυτά τα θέματα συγκεντρωτικά ή ανά κατηγορία επενδύσεων.

Μεγάλο και εξίσου σημαντικό είναι το θέμα της βιωσιμότητας και του Κανονισμού Γνωστοποιήσεων Αειφορίας (SFDR), έχουμε πολλές εξελίξεις σε αυτό το ζήτημα που αφορούν τις πρακτικές των τρόπων γνωστοποιήσεων που πρέπει να λαμβάνουν οι εταιρείες. Κατά την κα Λαζαράκου, η συμμόρφωση των εταιρειών προς αυτή την κατεύθυνση είναι εξαιρετικά σημαντικά. Πρέπει να γίνεται σωστή αποτύπωση τω ν θεμάτων αυτών στις γνωστοποιήσεις που απευθύνονται στους πελάτες.

Ένας σημαντικός κίνδυνος για την αγορά, ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι ο κίνδυνος ρευστότητας. Την τελευταία περίοδο έχει εντατικοποιηθεί η συζήτηση για την ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης ρευστότητας από τους διαχειριστές. Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος ρευστότητας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Μιλώντας για την επόμενη μέρα, στην ελληνική αγορά η κα Λαζαράκου ανέφερε ότι μία πρώτη απαραίτητη κίνηση είναι η υιοθέτηση αυτών των εργαλείων διαχείρισης ρευστότητας. Πέραν των αναστολών εξαγορών, κατά την ίδια, είναι σημαντικό αυτά τα εργαλεία να υπάρχουν. Η κα Λαζαράκου επέστησε την προσοχή των επενδυτών και όλων των εμπλεκομένων καθώς όπως είπε θα πρέπει «να είμαστε σε εγρήγορση συνολικά για τις διαφοροποιήσεις που έρχονται στη νομοθεσία, οι αλλαγές είναι πιο εμφανείς σε μικρές αγορές όπως η ελληνική».

close menu